Personnel training
Location:Home >> Personnel training
The graduated students
Publish: 2012-05-30  Visits: 7110

 

Graduation year

Student Category

Name

Comment

2003

Master student

Lin Ming

 

Liu Weiwen

 

2004

Master student

Feng Yahui

 

Hua Jun

 

Feng Dongli

 

Liu Congzhi

 

2005

Doctoral student

Liu Congzhi

 

Master student

Bao Getang

 

Liu Fenfei

 

Shao Aixia

 

Zhou Danli

 

2006

Master student

Zhou Wenyan

 

Liu Xiao

 

Sun Junli

 

Wang Wei

 

Wu Tingting

 

Engineering Master student

Xu Haifeng

 

Chen Jinxin

 

2007

Master student

Ma Oushu

 

Tang Yan

 

Wu Mingqing

 

2008

Doctoral student

Wang Zhanbin

 

Master student

Chen Chen

 

Liu Libo

 

Liu Qing

 

Zhu Yu

 

Engineering Master student

Li Jugang

 

2009

Master student

Ding Yunwen

 

Li Jie

 

Song Xuhui

 

Wu Wencen

 

2010

Master student

Feng Jian

 

Tang Xiaodong

 

Tao Ruoran

 

Xu Jiaqi

 

Zhou Ying

 

2011

Doctoral student

Qi Hongli

 

Zhang Haibo

 

Master student

Dai Shuhua

 

Liu Hui

 

Liu Weihao

 

Qian Guangchun

 

2012

Master student

Gao Lili

 

Nie Chenchen

 

Wang Chenglong

 

2013 Doctoral student

Yang Jinfeng

 

Zhang Yongjie

 
Master Student

Liu Zemin

 

Wu Fang

 

Wang Mengxue

 

Yu Xiwen

 
2014 Doctoral Student Chunfeng Lv  
Master Student Jun Fan  
Yezi Yin
Qian zhou

 

Copyrigh © 2012  Morden Sensor and Photoelectric Measurement    Support : Wei Cheng